Innhold

En god tekst vekker interesse

tekst som vekker interesse

Trenger du en god tekst? Det kan være en tale, kronikk, reklametekst, sangtekst eller noe annet som skal formidle ditt budskap.

Når du kommuniserer med omverden, er det viktig å skape interesse. Du vil fortelle noe, fordi du ønsker å formidle et budskap. Hvis du skal lykkes med å formidle innhold, så må mottakeren ønske å motta. Det krever at du fanger oppmerksomheten til mottaker allerede ved første øyeblikk i formidlingsprosessen. Når du har klart å fange oppmerksomheten, må du holde på den og samtidig overbevise.

Du kjenner kanskje til begrepene fra Aristoteles ethos, logos og pathos? Dette handler om hvordan man lykkes i å formidle budskap med hjelp av troverdighet, fornuft og følelser. Det er altså mange ting å tenke på når du formidler en tekst. Med riktige grep kan du lykkes i å formidle budskapet ditt på en tydelig måte og tiltrekke deg de du ønsker å kommunisere med.

MARIKAMEDIA hjelper deg med alle former for tekst.